Borang Permohonan Tauliah Mengajar/Berceramah di Negeri Selangor

Pastikan segala maklumat yang dimasukkan adalah sah. Pihak JAIS berhak untuk membatalkan permohonan anda jika terdapat maklumat yang dimasukkan tidak sah. Segala rayuan tidak akan dipertimbangkan.

@

Borang Permohonan Tauliah Mengajar/Berceramah di Negeri Selangor

Pastikan segala maklumat yang dimasukkan adalah sah. Pihak JAIS berhak untuk membatalkan permohonan anda jika terdapat maklumat yang dimasukkan tidak sah. Segala rayuan tidak akan dipertimbangkan.

Lengkapkan maklumat di bawah

Borang Permohonan Tauliah Mengajar/Berceramah di Negeri Selangor

Pastikan segala maklumat yang dimasukkan adalah sah. Pihak JAIS berhak untuk membatalkan permohonan anda jika terdapat maklumat yang dimasukkan tidak sah. Segala rayuan tidak akan dipertimbangkan.

Syarat Permohonan Tauliah Di Selangor

1. Warganegara Malaysia.

2. Nombor Kad Pengenalan Selangor.

3. Telah Menetap Di Selangor (sekurang-kurangnya 6 bulan).

4. Beragama Islam dari kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

5. Berumur 18 tahun keatas.

6. Sihat tubuh badan dan sempurna akal.

7. Tidak pernah disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh Mahkamah Sivil atau Mahkamah Syariah.

8. Mempunyai kelayakan sijil agama Islam sekurang - kurangnya di peringkat STAM atau yang setaraf dengannya.

9. Lulus ujian bertulis dan temuduga yang dijalankan oleh Jawatankuasa Tauliah

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.