Maklumat Korporat

Visi, Misi, dan Objektif Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

Misi

 1. Meningkatkan kompetensi masyarakat luar bandar supaya mampu berdikari untuk meningkatkan taraf kehidupan dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi;
 2. Memperkukuhkan organisasi dan masyarakat desa dengan niali-nilai murni ke arah pembangunan yang seimbang;
 3. Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti;
 4. Memberi kefahaman dan menjayakan perkhidmatan yang berkualiti;
 5. Memberi kefahaman dan manjayakan pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan; dan
 6. Mewujudkan masyarakat berilmu melalui pendidikan sepanjang hayat.
Visi

Nadi Pembangunan dan Perubahan Masyarakat Luar Bandar.

Objektif

 1. Menjadikan masyarakat luar bandar yang kompeten, berdaya saing dan berdikari;
 2. Memantapkan perkembangan sosio-emosi, fizikal, intelek dan rohani serta menguasai kemahiran asas 3M kepada kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun; dan
 3. Memastikan sistem penyampaian yang berkesan.

 

Selanjutnya


Misi, Visi & Falsafah

 • MISI

  Pusat Kecemerlangan Bagi Orang Kurang Upaya (OKU) keutamaannya kategori fizikal yang berteraskan latihan kemahiran, pemulihan, industri alat sokongan dan sukan para.

 • VISI

  Mendayaupayakan Orang  Kurang  Upaya (OKU) keutamaannya kategori fizikal ke tahap paling optimum dan produktif supaya berdaya saing dalam pasaran kerja.

 • FALSAFAH

  Gabungan teras kemahiran, pemulihan, industri alat sokongan, sukan para dan pembangunan  insan adalah formulasi utama bagi mendayaupayakan Orang Kurang Upaya (OKU) keutamaannya kategori fizikal supaya berdaya saing dalam pasaran kerja dan produktif kepada Negara.

Arkib PLPP

 • Koleksi Siaran Media


 • Koleksi Keratan Akhbar


 • Koleksi Ucapan Pengarah PLPP


 • Koleksi Lawatan Rasmi/Korporat