Piagam Pelanggan

  1. Memastikan 60% kanak-kanak Tabika KEMAS berusia 6 tahun dapat menguasai 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) di akhir sesi persekolahan.

  2. Memastikan 30% peserta Program Quick Win berjaya menambah pendapatan selepas tamat kursus.

  3. 80% peserta LEADS dapat menguasai 3M (Membaca, Menulis, Mengira) dalam tempoh 3 bulan.

  4. Memastikan bayaran bil dibuat tidak melebihi 14 hari dari tarikh penerimaan (bagi dokumen yang lengkap).

  5. Memastikan akuan penerimaan aduan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 1 hari bekerja dan status tindakan dalam tempoh 5 hari bekerja.