Visi, Misi, dan Objektif Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

Misi

  1. Meningkatkan kompetensi masyarakat luar bandar supaya mampu berdikari untuk meningkatkan taraf kehidupan dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi;
  2. Memperkukuhkan organisasi dan masyarakat desa dengan niali-nilai murni ke arah pembangunan yang seimbang;
  3. Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti;
  4. Memberi kefahaman dan menjayakan perkhidmatan yang berkualiti;
  5. Memberi kefahaman dan manjayakan pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan; dan
  6. Mewujudkan masyarakat berilmu melalui pendidikan sepanjang hayat.
Visi

Nadi Pembangunan dan Perubahan Masyarakat Luar Bandar.

Objektif

  1. Menjadikan masyarakat luar bandar yang kompeten, berdaya saing dan berdikari;
  2. Memantapkan perkembangan sosio-emosi, fizikal, intelek dan rohani serta menguasai kemahiran asas 3M kepada kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun; dan
  3. Memastikan sistem penyampaian yang berkesan.

 

Selanjutnya