SENARAI BAHAGIAN & UNIT DI KEMAS

OBJEKTIF BAHAGIAN

A) UNIT PENTADBIRAN AM

 1. Unit ini bertanggungjawab dalam pengurusan pentadbiran am yang merangkumi penyimpanan kod/fail/dokumen
 2. Urusan surat keluar masuk/pos/faks, pengendalian kenderaan pejabat, penyelarasan penggunaan dan penyewaan kemudahan
 3. Penyelarasan permohonan keluar-masuk kuarters, penyelarasan Pusat Sumber dan pengurusan perkhidmatan kaunter dan telefon

B) UNIT SUMBER MANUSIA

 1. Unit ini bertanggungjawab dalam pengurusan Sumber Manusia yang merangkumi perancangan dan pengendalian keperluan perjawatan
 2. Pengendalian urusan kenaikan pangkat, penanggungan, pemangkuan serta pengurusan prestasi
 3. Pengendalian pentadbiran HRMIS, hal ehwal tatatertib, perisytiharan harta, penilaian prestasi tahunan
 4. Pengemaskinian laporan perjawatan dan carta organisasi serta carta fungsi dan Urus setia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) dan Panel Pergerakan Gaji

C) UNIT KEWANGAN DAN PEROLEHAN

 1. Mengawal perbelanjaan mengurus dan pembangunan
 2. Menyediakan dan menyelia Akaun Amanah
 3. Mengurus pindah/waran peruntukan, penerimaan hasil, penyelenggaraan wang panjar, pendaftaran bil, penyelenggaraan buku vot, penyediaan penyata penyesuaian, pembayaran bil, gaji, emolumen serta elaun
 4. penyelenggaraan urusan pelupusan dan hapus kira, pemverifikasi stok dan urus setia Jawatankuasa sebutharga/tender

D) UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT

 1. Merancang pembangunan penggunaan sumber teknologi maklumat
 2. Melaksana aktiviti berkaitan pengoperasian dan penyelenggaraan perkakasan dan perisian
 3. Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal terhadap aduan kerosakan yang melibatkan sistem dan perkakasan ICT
 4. Memantau sistem dan aplikasi mematuhi tahap kualiti dan standard yang ditetapkan

Muat turun carta organisasi bahagian

OBJEKTIF BAHAGIAN

 1. Memberi kemudahan dan perkhidmatan kepada pelajar dalam aspek akademik dan kemahiran
 2. Merancang dan membantu pelajar untuk perkembangan serta kemajuan ko-korikulum dan sosial
 3. Merancang peningkatan kemahiran dan kualiti akademik tenaga pengajar
 4. Menyediakan kepelbagaian latihan untuk pelajar bagi meningkatkan akhlak dan sahsiah diri
 5. Menyediakan sumber dan peluang untuk peningkatan hidup pelajar dimasa hadapan

Muat turun carta organisasi bahagian

OBJEKTIF BAHAGIAN

A) UNIT HEP

 1. .......
 2. .......
 3. .......

B) UNIT DOMESTIK

 1. .......
 2. .......
 3. .......

OBJEKTIF BAHAGIAN

   1. Khidmat pemulihan diri untuk meningkatkan kapasiti klien supaya lebih berdikari dan menerima kekuarangan diri
   2. Khidmat pencegahan bagi menghindari klien dari terlibat dalam perbuatan salah laku, tidak berdisiplin, melanggar undang-undang, penyalahgunaan dadah dan sebagainya
   3. Khidmat kaunseling krisis kepada klien yang memerlukannya

Muat turun carta organisasi bahagian