Log Keluar ?

Adakah anda pasti untuk Log Keluar?

Tekan YA untuk keluar. Tekan TIDAK untuk sebaliknya.

Manage New Plan

RM
RM
Lot
%
RM
RM
RM
RM
RM
Set Semula

Senarai Plan Yang Aktif

No. Nama Plan Nama Tarikh PO Beli / Dapat / Lot Jumlah PO PO Bersih Untung Bersih Status
1
0 0000-00-00 0.00 / 0.00 / 0 0.00 0.00 0.00 WAITING PO