Log Keluar ?

Adakah anda pasti untuk Log Keluar?

Tekan YA untuk keluar. Tekan TIDAK untuk sebaliknya.

Senarai Inventori Stok Peruncit

Senarai Inventori Stok Peruncit

No. Batch No. Nama Produk Serial No. Tarikh Stok Masuk Status
1
Dalam Proses
2
Dalam Proses
3
Dalam Proses
4
Dalam Proses
5
Dalam Proses
6
Dalam Proses
7
Dalam Proses
8
Dalam Proses
9
Dalam Proses
10
Dalam Proses
11
Dalam Proses
12
Dalam Proses
13
Dalam Proses
14
Dalam Proses
15
Dalam Proses
16
Dalam Proses
17
Dalam Proses
18
Dalam Proses
19
Dalam Proses
20
Dalam Proses
21
Dalam Proses
22
Dalam Proses
23
Dalam Proses
24
Dalam Proses
25
Dalam Proses
26
Dalam Proses
27
Dalam Proses
28
Dalam Proses
29
Dalam Proses
30
Dalam Proses
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.