Log Keluar ?

Adakah anda pasti untuk Log Keluar?

Tekan YA untuk keluar. Tekan TIDAK untuk sebaliknya.

Pengesahan Pendaftaran Peruncit

Aktif Tidak Tindakan Padamkan Maklumat
@

Muat Naik Dokumen Peruncit
Senarai Dokumen

No. Dokumen/Imej Tindakan Padam

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.