Log Keluar ?

Adakah anda pasti untuk Log Keluar?

Tekan YA untuk keluar. Tekan TIDAK untuk sebaliknya.

Maklumat Pembeli

@

Maklumat Pembelian

No. Produk Kuantiti Harga Seunit Harga
RM

Pengesahan Pembelian

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.