Log Keluar ?

Adakah anda pasti untuk Log Keluar?

Tekan YA untuk keluar. Tekan TIDAK untuk sebaliknya.

Carian Tempahan

Senarai Tempahan

No. Batch No. Tarikh Tempah Tarikh Ditolak Status Penolakan
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.