Log Keluar ?

Adakah anda pasti untuk Log Keluar?

Tekan YA untuk keluar. Tekan TIDAK untuk sebaliknya.

Laporan Claim Komisen

No. ID Pembelian Tarikh Belian Nama No Kad Pengenalan Jumlah Kuantiti Jumlah Harga Jumlah Komisen
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.