Log Keluar ?

Adakah anda pasti untuk Log Keluar?

Tekan YA untuk keluar. Tekan TIDAK untuk sebaliknya.

Laporan Balance Stock

Senarai Balance Stock

No. Tarikh Jualan Nama Peruncit No. Invois Kod Bar Nama Produk Berat(gram) Harga(RM)

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.