Pemulihan Perubatan

Antara Penyedia Perkhidmat Pemulihan Perubatan Terbaik Negara

Memberi kemudahan dan perkhidmatan yang komprehensif kepada orang kurang upaya (OKU)untuk mendapat pemulihan perubatan.

Mengembalikan kemahuan dan meningkatkan kemampuan orang kurang upaya berkerja dan berdikari.

Menyediakan langkah-langkah yang berkesan dan komprehensif dari segi pembangunan fizikal,mental dan sosial OKU dan seterusnya merealisasikan persekitaran fizikal dan social yang memberi peluang penglibatan penuh OKU dalam pembangunan dan kehidupan sosial.

Mengambil langkah awal untuk pemulihan bagi mengelakkan keupayaan menjadi lebih teruk (program rawatan rehabilitasi untuk mencegah kecacatan diperingkat primer dan sekunder)

Memberi rawatan perubatan dan rawatan pemulihan kepada pelajar dan pesakit.

Menyediakan sumber latihan bagi penuntut perubatan dan jurupulih perubatan.