Perutusan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat

Bismillahhirahmannirahim… Assalamualaikum WBT… Salam Kebajikan…

Selamat Datang ke Portal Rasmi Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP) Bangi. Pembangunan portal rasmi ini terus membuktikan PLPP Bangi sentiasa seiiring dengan arus pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi.

Penggunaan portal ini telah menjadi satu saluran alternatif dalam komunikasi dua hala serta berfungsi sebagai media perantara dalam menyebarkan informasi-informasi kepada semua lapisan masyarakat terutamanya warga JKM dan kumpulan sasar jabatan ini. Ianya juga menjadi satu kaedah yang penting dalam mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan mutu pentadbiran.

Akhir kata, saya berharap agar penyampaian informasi melalui penggunaan portal ini dapat memberi kemaslahatan kepada semua pihak.

Sekian. Terima Kasih.

YBHG. DATO’

KETUA PENGARAH KEBAJIKAN MASYARAKAT