Perutusan Pengarah PLPP

Assalamualaikum WBT, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan.

Alhamdulilah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat melahirkan satu inisiatif baru bagi Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP) Bangi dengan lahirnya Portal Rasmi PLPP Bangi.

Usaha ini penting bagi memberi informasi terkini dalam meneruskan cabaran PLPP Bangi dalam pembangunan dan perkembangan kemahiran bagi golongan kurang upaya di Malaysia.

PLPP merupakan sebuah institusi yang menjadi penanda aras dan kecemerlangan OKU. Portal Rasmi PLPP diharap dapat memberi maklumat yang padat dan tepat.

Sekian. Terima Kasih.

ISMAIL ARUL RAJ BIN AMIRUDIN

PENGARAH PLPP BANGI