Visi, Misi, Objektif dan Falsafah Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP) Bangi

Misi

Pusat Kecemerlangan Bagi Orang Kurang Upaya (OKU) keutamaannya kategori fizikal yang berteraskan latihan kemahiran, pemulihan, industri alat sokongan dan sukan para.

Visi

Mendayaupayakan Orang  Kurang  Upaya (OKU) keutamaannya kategori fizikal ke tahap paling optimum dan produktif supaya berdaya saing dalam pasaran kerja.

Falsafah

Gabungan teras kemahiran, pemulihan, industri alat sokongan, sukan para dan pembangunan  insan adalah formulasi utama bagi mendayaupayakan Orang Kurang Upaya (OKU) keutamaannya kategori fizikal supaya berdaya saing dalam pasaran kerja dan produktif kepada Negara.