Pemulihan Perubatan

OBJEKTIF

  • Memberi kemudahan dan perkhidmatan yang komprehensif kepada orang kurang upaya (OKU)untuk mendapat pemulihan perubatan. 
  • Mengembalikan kemahuan dan meningkatkan kemampuan orang kurang upaya berkerja dan berdikari.
Selanjutnya

Pemulihan Carakerja

OBJEKTIF

Menyediakan rawatan pemulihan untuk membantu pesakit mencapai, mengekalkan dan meningkatkan tahap kefungsian dan keberdikarian dalam kehidupan seharian secara optimum.

Selanjutnya

Pemulihan Anggota

OBJEKTIF

  • Memberi rawatan kepada pelajar PLPP yang memerlukan pemulihan fisioterapi samada yang dirujuk atau tidak mengikut kesesuaian pemulihan berdasarkan penilaian.
  • Memberi rawatan kepada pesakit individu jika dirujuk oleh pegawai perubatan atau ahli fisioterapi dari hospital/klinik swasta berhampiran.
Selanjutnya

Bimbingan Kaunseling

KAUNSELING

Menyediakan perkhidmatan kaunseling yang bercirikan hubungan mesra klien, empati, bijaksana, menerima tanpa syarat, ikhlas, amanah dan beretika bagi menolong klien yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Selanjunya

Latihan Memandu OKU

OBJEKTIF

Latihan Memandu OKU adalah satu bentuk kemahiran tambahan yang akan diberikan kepada semua pelajar yang menjalani latihan di PLPP Bangi.

Selanjutnya